Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 11943
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :14398
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :5272
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :152.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :59.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)