Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12010
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :14398
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :5272
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :152.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :59.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)