Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15734
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18545
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :8287
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :88.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :48.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)