Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13675
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :14423
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :9.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) (Βάσεις 15 ετιας)