Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 13720
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :14423
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :3.7%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :7.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) (Βάσεις 14 ετιας)