Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 15125
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :16880
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :12.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 12 ετιας)