Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 9935
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :11478
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :8691
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :12%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :13.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)