Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 8349
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :9845
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :6508
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :27.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :28.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 15 ετιας)