Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14228
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17191
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9561
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :8.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :19.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 15 ετιας)