Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13793
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17191
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :7270
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :8.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :24%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 16 ετιας)