Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 7800
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :9981
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :5190
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :92.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :39.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) (Βάσεις 15 ετιας)