Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 7624
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :10421
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :62.7%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :78.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Βάσεις 14 ετιας)