Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 8255
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :13369
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :2378
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :183.6%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :75.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (Βάσεις 14 ετιας)