Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Θεσ/νίκη)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 12745
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :14870
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10525
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :13.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Θεσ/νίκη) (Βάσεις 15 ετιας)