Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Λάρισα)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 10765
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13306
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :8611
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :13.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :15.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Λάρισα) (Βάσεις 15 ετιας)