Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καβάλα)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 8791
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :11312
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :6811
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :12.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :21.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καβάλα) (Βάσεις 15 ετιας)