Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σέρρες)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 8618
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :10644
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :7262
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :13.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :16.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σέρρες) (Βάσεις 15 ετιας)