Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Μέσος Ορος 14 ετίας : 7773
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :11614
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :3784
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :86.8%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :49.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Βάσεις 14 ετιας)