Γραφική παράσταση των βάσεων 2017 - 2019 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8905
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10548
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :5925
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :-2.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :42.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) (Βάσεις 3 ετιας)