Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 9328
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :13388
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :3668
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :61.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :51.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) (Βάσεις 16 ετιας)