Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 8527
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :13605
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :3735
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :180.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :61.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) (Βάσεις 16 ετιας)