Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14458
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16095
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12441
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :12.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :5.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) (Βάσεις 15 ετιας)