Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:

Μέσος Ορος 15 ετίας : 15713
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17322
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13618
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :10.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr (Βάσεις 15 ετιας)