Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 12258
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13747
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10394
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :15.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :6.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) (Βάσεις 15 ετιας)