Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:

Μέσος Ορος 11 ετίας : 13046
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :14698
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :10951
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :11.7%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :5.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr (Βάσεις 11 ετιας)