Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 11665
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :12230
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :11100
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-9.2%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :9.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)