Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 10963
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :11307
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :10619
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-6.1%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :6.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)