Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 16175
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :16284
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :16066
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-1.3%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :1.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)