Έτος: 2017 Βάση: 20509 μόρια ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 1 ετιας)