Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2020 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11905
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :12350
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11505
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 3 ετιας)