Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 11683
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :11860
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :11505
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-3%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)