Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 15056
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :15490
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :14622
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-5.6%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :5.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)