Έτος: 2017 Βάση: 20509 μόρια ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 1 ετιας)