Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 14790
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :15462
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :14118
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-8.7%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :8.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)