Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 16623
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :17023
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :16222
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-4.7%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :4.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)