Έτος: 2017 Βάση: 20509 μόρια ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 1 ετιας)