Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14797
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16524
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11681
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :14.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)