Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 10237
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :12019
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9023
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :8.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :15.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 15 ετιας)