Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καλαμάτα)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 8367
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :10059
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :1468
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :385.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :85.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καλαμάτα) (Βάσεις 15 ετιας)