Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μέσος Ορος 15 ετίας : 7688
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :10017
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :4302
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :56.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :55.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων (Βάσεις 15 ετιας)