Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 9683
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :12591
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :42.3%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :9.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (Βάσεις 14 ετιας)