Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Μέσος Ορος 10 ετίας : 13258
Η μέγιστη Βάση 10 ετίας :14551
Η ελάχιστη Βάση 10 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 10 ετίας :17%
Η μέγιστη % μείωση 10 ετίας :5.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (Βάσεις 10 ετιας)