Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 8148
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :10908
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :72.2%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (Βάσεις 14 ετιας)