Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 8505
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :11460
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :4686
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :51.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :50.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 15 ετιας)