Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 9957
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :12499
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :8194
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :16.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)