Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 8522
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :11308
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :4047
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :104.9%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :55%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 14 ετιας)