Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 8988
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :11675
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :6080
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :34%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :33.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 15 ετιας)