Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 13 ετίας : 8311
Η μέγιστη Βάση 13 ετίας :11017
Η ελάχιστη Βάση 13 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 13 ετίας :70.3%
Η μέγιστη % μείωση 13 ετίας :49.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 13 ετιας)