Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 8161
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :8902
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :7131
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :20.4%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :19.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 6 ετιας)