Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2018 για τη σχολή:
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 9269
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :10211
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :8209
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :10.9%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :13.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) (Βάσεις 6 ετιας)