Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2018 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Κοζάνη)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 7374
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :8840
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :5969
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :2.4%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :13.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Κοζάνη) (Βάσεις 6 ετιας)