Γραφική παράσταση των βάσεων 2013 - 2018 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Πρέβεζα)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 7363
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :8574
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :6134
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :4.4%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :14.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Πρέβεζα) (Βάσεις 6 ετιας)