Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16372
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17075
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15737
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ (Βάσεις 15 ετιας)