Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17833
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18536
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17039
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :6.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ (Βάσεις 16 ετιας)