Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17466
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18143
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16521
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :5.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ (Βάσεις 16 ετιας)