Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17504
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18143
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16521
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :5.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ (Βάσεις 15 ετιας)