Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18062
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18623
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17549
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Βάσεις 15 ετιας)