Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18024
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18623
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17463
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :4.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Βάσεις 16 ετιας)